Loại bỏ dữ liệu trùng nhau bằng Notepad ++

Để remove dữ liệu trùng nhau trong Notepad ++ chúng ta cần Install một plugin đó là TextFX Characters bằng cách:

Plugins -> Plugin Manager -> Show Plugin Manager -> Available tab -> TextFX -> Install
Sau khi cài đặt xong khởi động lại Notepad ++.
Hãy đảm bảo rằng “Sort outputs only unique…” đã được check. Kiểm tra trong TextFX -> TextFX Tools
Sau đó bôi đen toàn bộ văn bản (Ctrl + A) -> TextFX -> TextFX Tools -> Click vào “Sort lines case sensitive” hoặc “Sort lines case insensitive”.
Bonus: Xóa dòng ít hơn 40 kí tự
Tìm và thay thế cụm từ sau:
^.{0,40}(\r\n?|\n|$)
Thêm vào cuối dòng thì
Find What: $ --> Replace With: "Nội dung cần thêm"
nhớ check vào Regular exprission
Done!

Previous
Next Post »