Hướng dẫn sử dụng thủ thuật Notep++

Có một ứng dụng khá quan trọng trong Windows, nhưng lại không khác biệt bao nhiêu so với phiên bản đầu tiên của nó, đó là tiện ích notepad. Nhưng giờ đây, bạn có thể sử dụng notepad++, một tiện ích vô cùng mạnh mẽ để thay thế cho phiên bản notpad

I. XÓA DÒNG + ĐIỀU KIỆN

1. Xóa các dòng có chứa kí tự (delete line if contains)
Ví dụ cần xóa tất cả các dòng có chứa từ “help
Bước 1. Menu Search -> Mark ... hoặc Ctr + F chọn Tab là Mark
Bước 2. Nhập từ khóa vào ô Find what là: help
Bước 3. Check vào Bookmark line và Wrap aroud -> click vào Mark All (nó sẽ đánh dấu tất cả các dòng có chứa từ help)
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Bookmarked Lines (xóa tất cả các dòng đã book mark)
2. Xóa các dòng không chứa kí tự (delete line if not contains)
Các bước 1,2,3 giống như trên.
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Unmarked Lines (xóa tất cả các dòng không book mark)
3. Xóa các dòng trắng (delete blank lines)
Menu Edit -> Line Operations -> Remove Empty Lines (Containing Black Character)
4. Xóa dòng ít hơn n kí tự (Removing lines with less than n characters)
Ví dụ xóa dòng có ít hơn 10 kí tự
^.{0,10}(\r\n?|\n|$)
5. Xóa dòng nhiều hơn n kí tự (Removing lines with than more n characters)
Ví dụ xóa dòng có nhiều hơn 10 kí tự
.{10}.+(\r?\n|\n|$)
6. Xóa các dòng trùng nhau (Remove duplicate lines)

II. THÊM KÍ TỰ VÀO DÒNG

1. Thêm kí tự vào đầu dòng (Insert characters to begin line)
Ví dụ thêm vào từ help vào đầu, ở tất cả các dòng.
Cách 1: Find What: ^ -> Replace with: help
Cách 2 : Để chuột ở đầu dòng dòng đầu tiên
Nhấn Alt + C
Chọn Text to insert
Gõ chữ muốn thêm vào
Nhấn OK
2. Thêm kí tự vào cuối dòng (Insert characters to end line)
Ví dụ thêm vào từ a vào cuối, ở tất cả các dòng.
Cách 1: Đặt chuột ở đầu dòng đầu tiên rồi. 
Replace rồi chọn cái Extended trong Search mode... rồi 
trong khung Find tìm chữ \n còn khung replace sẽ là a\n sẽ thêm chữ a vào mỗi dòng ( Nếu \n không được thì thử tương tự với \r,\t...)
Cách 2: Find What: $ -> Replace with: a

III. XÓA KÍ TỰ TRONG DÒNG

1.Xóa dấu kí tự cuối cùng trong dòng.
ví dụ xóa kí tự / ở cuối dòng
Find What: /$ -> Replace with: để trống
2.Xóa ký tự ở đầu dòng.
Ví dụ xóa http:// ở đầu dòng
Find What: ^http:// -> Replace with: để trống
3. Xóa tất cả ký tự ở sau 1 một ký tự nào đó
Ví dụ xóa tất cả ký tự ở sau từ help trong dòng
 Find What: help.* -> Replace để trống
4. Xóa tất các ký tự ở trước 1 ký tự nào đó trong dòng
Ví dụ xóa tất cả ký tự ở trước từ help trong dòng
 Find What: ^.+help -> Replace để trống
5. Xóa tất cả số (numbers) trong dòng
 Find What: [0-9]+ -> Replace để trống
còn nữa …

Previous
Next Post »